ALEXANDRA MOSNEAGA SECRETELE MAGIEI ALBE PDF

Alexandra Mosneaga – Secretele Magiei Albe # – torrent search and download. Alexandra Mosneaga – Secretele Magiei Albe # Uploaded by. Danut Dan Alexandra Mosneaga – Tainele Ocultismului # a5. Uploaded by. Alexandra Mosneaga – Vindecarea Psi. Report secretele magiei albe alexandra mosneaga Documents · View more >.

Author: Kagagul Mikarg
Country: Monaco
Language: English (Spanish)
Genre: Personal Growth
Published (Last): 26 October 2018
Pages: 31
PDF File Size: 10.73 Mb
ePub File Size: 20.47 Mb
ISBN: 654-4-31918-428-9
Downloads: 41632
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Zujora

Thank you for interesting in our services. We are a non-profit group that run this website to share documents. We need your help to maintenance this website. Please help us to share our service with your friends.

Secretele Magiei Albe – Alexandra Mosneaga (1999)

Home Alexandra Mosneaga Vol. Descaixand si rasfoind aceasta carte faainte de a dori sa va apartina. Unul dintre motivele care m-a dcterminat sa scriu lucrarea pe care o aveti in fata a fost fa intamplarea de a mi intalni, prin natura meseriei pe care o practic, cu foarte moita lume care dorea sa invete lucrurii tainice, stiute numai de anumitc persoanc, la care se apeleaza in cazuri dificile legate de existenfa karmica, si carora ,invatatura” secreta le-a fost transmisa de stramosi cu interdictia de a nu dezva’lui.

Am gandit ca daca cineva doreste cu adevarat sa sc ocupe de descifrarea unei ascmenea invatatori cum este Magia Alba, dramuindu-si timpul si efortul, atunci trebuie sa-1 ajut sa o faca mai eficient. In schimb, dacS le vorbeam de calitifi, erau incantafi. Eu, cu putcrile mele, fncerc sa iuminez sufletele, inimile oamenilor, s3-i Jndrum, prin viziunile pe care le tun vizavi de fiecare in parte, dar nu pot intotdeauna repara un suflet care este demolat din interior.

Mulfi dintre cei care vin la mine – chiar pacienti mai vechi -vor sa le dau sfaturi, sa le ridic inteligenta si virtutiie, sa-i insanatosesc, ba chiar unii vor sa-i tmbogatesc sau sa-i casatoresc. Sunt atat de comozi si ,cocolositi”, incHt se asteapta sS li se indeplineascS dorintele ca in povestea cu ,Pestisorul de Aur”. O persoana care se Tntalneste in viatS cu diverse greutati si constientizeaza acest lucru poatc sS indeparteze foarte usor ohstacolele citind aceasla culegere de folclor terapeutic si incercSnd sS punS in practica sfaturile si procedeele prezcntate.

Subhotski, profesor la Universitatea din Moscova: Magia nu este o stiintS. Ea este mult mai importanta. CSnd nu exista stiinta. Omul supravie uia Tn lumea ostilS numai cu ajutorul Magiei. Nici stiinta, nici religia nu au putut infringe aceast5 ostilitate, numai Magia a putut”, scric doctorul in stiin e fizico-matematice A.

Steklov, astrofizician din Kiev. Mxgiei strans de-a lungul anilor si care cuprinde mvatatura transmisS din generate Tn generatie, de la maestru catre ucenic, ne permite s2 formulSm concluzia care defmeste ce este Magia: Magia este un sistem de mowneaga asupra Lumii prin puterea vointei, tn scopul accelerarii sau incetinirii evolutiei accsteia; estc conlucrarea cu entitatea superioarS, comuniunca cu aceasta religia reuneste cele dou5 notiuni. Una din alexandr mai reale si mai eficiente cai de salvare a omenirii trece pe langS Magia Alba.

DupS cum glasuieste invatatura straveche, la inceputuri, Inteligenfa Divina Absoluta, care reprezintS Adevarul si Infinitul, s-a aflat intr-o stare de autocupnndcre ce nu poate fi exprimata.

  BORRAMIENTO DEL CERVIX PDF

Tot ce cunostea si percepea acest Mare Absolut se reducea la formula: Si odatS aparuta, aceasta a general Creajia. Absolutul s-a adancit astfel in sine, a inceput sa sc studieze, diferen iind nemarginirea sa intr-o monseaga de lumi, fiecare cu limitele sale. S-a nSscut Treimea Ratiunii Divine. In cadrul lumilor Finitului, Lumina reprezintS Formele Divine, fntunericul le absoarbe, stimuland Lumina si creeze noi forme, tot mai perfectionate, de raanifestare a Divinului.

Lumina este o intrupare a Divinului. Zeita Mam3 absoarbe Spatiul si Timpul si le scu-funda din nou in Infinit, Tmpreuna’ cu formele ce le populeazS, pentru ca acestea, mai perfectionate, sa” fie ulterior create din nou de LuminS. Astfel are loc circuitul Nasterii si Mortii, care reprezint3 Maretul Joe al Infinitului m cunoasterea de sine a acestuia, adici cunoasterea de sine a Adevarului. Uneori, din Agni sar ScSntei. Aceste Scantei sunt reflectate printr-o ghirlanda de lumi mtre Lumina si tntuneric.

Complexul format modneaga Scanleie si reflectanle ei este Omul. Tinta Scanteii este sS atingS Infinitul si magiej se contopeasc3 cu sursa din care a aparut. O asfel de cale este si Magia AlbS. Deci ce este Magia?

De aceea Infinitul este vesnic viu si in permanenta dezvoltare. Mosneaaga apare acolo unde exista limite. In lumile limitate de Spatiu si Timp nu se pot manifesta toate formele diverse ale Infinitului. Aici apar Legi concrete stride, care reprezinU reflectari ale Esenjei Divine.

Magia nu este decat cunoasterea acestor Legi, priceperea de a le aplica si uneori chiar de a le crea. De fapt, once actiune a alexanvra fiinte in cadrul lumilor finite constituic Magie, deoarece, conform legii karmice, fiecare actiune schimba lumea.

Cu alte cuvinte, Magia este un complex de procedee care modified lumea. Primul Mag a fost Dumnezeu Tatai, cimd a creat Lumea. Atat timp cat exists limite, exista si Magie. Astfel, cunoasterea Magiei este cunoasterea Legilor Universului si a structurii acestuia. Magia se imparte in: Dar in Teoria SuperioarS a Magiei sunt incluse numai procedeele magisi mai eficiente si mai puternice care mosnfaga Legile superioare ale Universului – Drep-tatea si! Aceste niveluri so prczinta astfel: Lume – Cauzal-superinformational … Lumea informatiilor subtile ……………………………………… Bodhi- inferioara 3.

Lumea energiei subtile…………………………………………… Astrala 5. Lumea energiei primare………………………………………… Vitala 6. Lumea substantei subtile……………………………………… Metaeter 7. El intr5 in interactiune cu Lumea Universul sub forma cunoasterii perfecte a acesteia din urm5.

Alexandra Mosneaga – Vindecarea Psi

Ego este reflectarea insciatoare a Eu-lui Superior, care exista intr-o simbioza a 7 corpuri fizic, metaeteric, vital, astral, mental, bodhic si cauzal. Sensul evolutiei Omului consta in anihi-larea Ego-lui interior. Cu alte cuvinte, in Om exista o constiinta limitata si un subconstient nefimitat. E volutia unei funfe pe Calea Alba consta in epuizarea corpului fizic? Calea Alb3 trebuie sa creeze neincetat, gcnerand manifestari ale Infinitului in cadrul Lumilor Finite.

De cele mai multe on nu este posibil s5 se parcurgS Tn intcrvalul unei singure vie i a corpului metaetenc sau fizic toate etapele de evolu ie, s3 se desco pere toate posibilitStile si sS se depaseasc5 toate obstacolele.

SfaY-situl poate fi reprczentat doar de contopirea cu AdevSrul Absolut. Explicarea modului de desfasurare a simbolului uman reprezentat de litera gamma este data de subcapitolul 8 ,Coordonatoml”.

Sensul evolutiei Omului este cuprins de desfasurarea literei gamma, astfel meat s5 se obtin3 o hiperboia. El este fnconjurat de saptc Tnvelisuri. In mod nemijlocit, Scanteia insSsi este prinsS de 72 de arhetipuri, cuprinse in corpul subtil informational, aflat In interiorul corpului informational primar.

  LARMAN UML Y PATRONES PDF

Cu cat Egoul ajunge mai sus, mai aproape de Scanteie, cu atat visele siint mai intense si creierul material retine in memorie planuri tot mai make. Intunericul capteaz fortele Creatiei Divine, Lumina le produce.

21 best Magie images on Pinterest | Magick, Cornelius agrippa and Glyphs

Roerich, Universal de foe, partea a Ill-a, Riga, Lumina Creatoare creeazS toate nivelurile Formei Divine. Intunericul controleaziS acest proces si inlr3 in actiune numai cu respectarea Legilor Eticii Superioare, care compun unul din fundamentele Originilor Superioare. Intunericul exisia aproape la toate nivelurile realitStii si le cunoaste pe toate.

Dar in acest mare joe al Adevarului, Luminii si fntunericului, a carui esenta esteManifestarea si Autocunoasterea Absolutului Infinit, se interfereaza vartejuri TnselStoarc.

Un astfel de vSrtej inselator este si Magia Neagra a Satanei. Acest fenomcn neccsita o analizi aparte. IncS din timpurile strSvechi, in corpurile pamantenilor nounascuti s-au intrupat Scantei perfecte si Atotputernice. Dar ele nu siau putut manifesta perfectiunea, caci canalele ener-gc’tice ale oamenilor si eentrii coordonatori din crcier nu crau suficient evoluate, erau pline de impuritSti si necesitau un impuls spre evolutie. Consiliul fngerilor Sistemului Solar i-au propus Arhanghelului Luciofor s2 coboare pe P3mant si s5 creeze un program universal de dezvoltare sociaI5 si mentala1 a Omului.

Luciofor s-a intrupat in pamantean si a pus in circulatie sistemul Ego-ului. Sistemul acesta consta in faptul ca Omul nu vede uneori lumi superioare, ci identified Spiritul s2u Infinit si toate formele adevaratului Eu numai cu corpul fizic si constiinta sa. De aceea, sistemul Ego-ului incepe sS se lupte cu lumea inconjur5toare pentru bunurile fizice ale corpului omenesc, uza’nd de toate rezervele sale pentru a atinge acest scop.

Dieta si proteina de proteine Cel mai bun cancer alimentar

Fiecare Om a capital un Eu propriu, evoluat. Au aparut concurenta si evolutia, care au inSltat Omul pe culmi nebiinuite in numai cateva zeci de ani, in loc de o evolutje de sute si mii de ani.

Ego-ul a intrat in contradictie cu karma si Etica. Au inceput sii se product loviturile karmice. Astfel, Ego-urile a sute si mii de pamanteni s-au concentrat in Luciofor, dar puterea acestuia mosheaga dovedit insuficienta’ pentru a ncutraliza o aslfel de forj2. Egourile au formal un sistem care 1-a capturat pe Arhan-ghel.

Sistemul acesla a ca”p2tat numele ,Salana” sau ,Magie NeagrS”. Captur3ndul pe Luciofor, ele i-au inchis accesul catre Lumile Superioare. El s-a transformat in Lucifer ji a devenit generatorul energetic al Ego-si stemului. Magia Neagra reuneste toti oamenii aflati sub puterea Ego-sistemului. Dar Ego-sistemul nu este vesnic. Magia Neagra” nu va putea s2 se impotriveasca prea multS vreme Legilor karmei, care i?

Atunci se va petrece ceva care aminteste de Apocalips. Ego-ul va pieri, iar pentru cei ramasi va incepe o epoc3 de fericire si evolujie. Reprezentan ii Magiei Negre fac, de fapt, un mare serviciu omenirii: DC aceea, intregul Aledandra va fi distrus mai devreme sau mai tarziu, iar Luraea va inflori.